lớp học PMC Thái Bình

KHAI GIẢNG K46 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Ngày 07-08/12/2019, các học viên khóa 46 thuộc Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN [...]

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TỒN KHO – HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ THÁNG 09/2019 TẠI THÁI BÌNH

Không chỉ lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng, công cụ và phương cách tiếp [...]

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THÁNG 06/2019 TẠI THÁI BÌNH

Trong 3 ngày, 21-23/06/2019, các học viên thuộc các doanh nghiệp ngành sản xuất may [...]

error: Content is protected !!