quản đốc phân xưởng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG THÁNG 07/2019 TẠI HÀ NỘI

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả sản [...]

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG – THÁNG 06/2019 TẠI HÀ NỘI

Chương trình huấn luyện và đào tạo QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG tháng 6/2019 của PMC [...]

error: Content is protected !!