QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÁNG 09/2019 TẠI THÁI BÌNH

Trong 2 ngày, 07-08/09/2019, các học viên thuộc các doanh nghiệp ngành may mặc, dệt [...]

error: Content is protected !!