TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Người Viettel – tinh thần Viettel là những gì chúng tôi cảm nhận rất rõ và trân trọng trong suốt quá trình cùng phối hợp để triển khai các công tác trước đào tạo cho một Chương trình quan trọng và cần đầu tư thời gian của đội ngũ với 40 buổi tham dự đào tạo trong 4 tháng cho mỗi khóa.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Là đơn vị luôn đề cao tinh ứng dụng thực tiễn sau đào tạo, quy trình trước, trong, sau đào tạo luôn được PMC kiểm soát chặt chẽ với tinh thần LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU – mục tiêu, đối tượng, chương trình, phương cách triển khai… Công tác trước đào tạo cho Chương trình này được Giám đốc điều hành Trung tâm đào tạo Quản trị Sản xuất và Chất lượng PMC trực tiếp điều phối cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của PMC thông qua các buổi khảo sát, chia sẻ, thảo luận cởi mở, thẳng thắn giữa đại diện phía Viettel, người học và PMC VIỆT NAM.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Với Tinh thần Viettel cùng đội ngũ chuyên gia cũng như bề dày kinh nghiệm trong đào tạo mang tính ứng thực tiễn cao chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn – đào tạo Quản trị sản xuất của PMC, mỗi nội dung đào tạo cho đội ngũ quản lý sản xuất của Viettel nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất sẽ được 2 bên cùng phối hợp để kiểm soát chặt chẽ nhằm đạt mục tiêu đào tạo cũng như cam kết đã xác lập trong chương trình hợp tác giữa 2 bên.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TRIỂN KHAI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

error: Content is protected !!