THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CỦA PMC VIỆT NAM

Sau 10 năm triển khai chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, 6 năm triển khai chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG, với đội ngũ các học viên tại cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam tăng dần mỗi năm đi cùng với nhu cầu giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, PMC đã triển khai các chương trình tham quan các Nhà máy sản xuất trong và sau mỗi khóa đào tạo với sự tham dự tích cực của các học viên và cựu học viên. Năm 2022, với mục tiêu đẩy mạnh và tăng cường các giá trị, hiệu quả do hoạt động này mang lại, PMC cùng với các cựu học viên tâm huyết sẽ cùng nhau phát triển câu lạc bộ học viên chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG với các hoạt động hằng tháng do Giám đốc điều hành PMC trực tiếp điều phối cùng sự hỗ trợ, phối hợp triển khai của các học viên và khách hàng truyền thống, bao gồm:

–  Tham quan học tập thực tiễn tại các Nhà máy sản xuất, đánh giá, tham vấn các giải pháp cải tiến hiện trạng;

–  Xây dựng các chương trình cải tiến, thuyết trình nhận góp ý, phản biện, hoàn thiện;

–  Chia sẻ các chương trình cải tiến đã và đang triển khai, kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả đạt được.

PMC hi vọng cùng với tâm huyết và sự cam kết của các thành viên ban điều hành, các hoạt động của câu lạc bộ sẽ ngày càng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các học viên của Chương trình cũng như góp thêm phần mang lại những hiệu quả trong quản trị sản xuất của các khách hàng PMC.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT, GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

error: Content is protected !!