Tin tức

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRONG LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ

Trong 2 ngày cuối tuần đầu tiên tháng 07/2024, các học viên K62 chương trình [...]

CÁC HỌC VIÊN K62 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GDSX VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT

Sau ngày 15/06 với chủ đề CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP, các [...]

CÁC HỌC VIÊN GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP VỚI CẢI TIẾN TẬP TRUNG – CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Theo lịch trình, ngày 18/05/2024, các học viên thuộc Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC [...]

PMC XÚC TIẾN TRIỂN KHAI V2024_GDSX TẠI NHIỀU KHU VỰC TỈNH THÀNH

Sau gần 13 năm (khóa đầu tiên khai giảng ngày 20/08/2011) với trên 60 khóa [...]

CÁC HỌC VIÊN GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP K62 VỚI THIẾT LẬP HỆ THỐNG SẢN XUẤT HƯỚNG ĐẾN CHUẨN WCM

Trong 2 ngày 23-24/03/2024, các học viên K62 Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN [...]

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI CÁC KHU VỰC

Ngay sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, các dự án inhouse nằm trong Chương [...]

KHAI GIẢNG K61 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TỈNH THANH HÓA

Cùng với chuyên gia PHẠM ANH TUẤN, các học viên thuộc K61 – Chương trình [...]

KHÔNG CÓ CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH, CHỈ CÓ NĂNG LỰC ỔN ĐỊNH

Tháng 11 này, PMC ghi nhận rất nhiều các anh chị đang làm Quản lý [...]

PMC PHÁT TRIỂN ĐIỂM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Ở CÁC KHU VỰC

Nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lĩnh hội các kiến thức, [...]

error: Content is protected !!