VINADATAXA VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Cùng với cam kết Chất lượng từ cấp Lãnh đạo, chương trình đào tạo CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG đã được Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông Tấn Xã Việt Nam – VINADATAXA phối hợp cùng PMC VIỆT NAM triển khai cho đội ngũ nhân sự của mình trong tháng 10 vừa qua. Các bộ phận được chia thành 5 nhóm tại 5 phòng làm việc dưới sự dẫn giảng của chuyên gia PMC để cùng nhau thảo luận, xây dựng các giải pháp cải tiến nhằm không ngừng nâng cao năng lực kiểm soát HTQL chất lượng, đảm bảo chất lượng đã cam kết với khách hàng cùng sự cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, thời  hạn giao hàng trong mục tiêu đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Chương trình được VINADATAXA phối hợp cùng PMC triển khai cho đội ngũ nhân sự của mình nhằm xác định rõ và giúp các thành viên cùng tham gia hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của QAQC thông qua việc nắm vững và áp dụng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để từ đó triển khai ngày càng hiệu quả các công tác liên quan tới quản lý chất lượng tại thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình:

–  Thiết lập chính sách chất lượng;

–  Mục tiêu chất lượng và xây dựng kế hoạch thực hiện;

–  Xây dựng các thủ tục và quy trình của Hệ thống;

–  Xây dựng các Quy trình công việc;

–  Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, báo cáo và lưu hồ sơ;

–  Xây dựng Quy trình và phối hợp đánh giá nhà cung cấp bên ngoài;

–  Kiểm soát đầu ra không phù hợp và hành động khắc phục;

–  Ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng;

–  Phương cách tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ HTQL chất lượng.

Bên cạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo, sự tham dự tích cực của đội  ngũ nhân sự của VINADATAXA với tinh thần cầu tiến, cầu thị, trách nhiệm và cam kết, 8 buổi học đã mang lại những hiệu quả ban đầu cùng những định hướng cải tiến sẽ được tiếp tục triển khai sau đào tạo với Phương châm: Không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn.

VINADATAXA VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐẢM BẢO VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

error: Content is protected !!