Z175 VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ

Nằm trong chương trình hợp tác giữa Z175 và PMC, ngày 26/06/2020, đội ngũ các cán bộ quản lý cấp cơ sở của Z175 đã cùng nhau tham dự nội dung KỸ NĂNG THIẾT YẾU DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CẤP CỞ SỞ dưới sự dẫn dắt của chuyên gia giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nghề của PMC.

Sự ủng hộ, tâm huyết và đề ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể của lãnh đạo Z175 cho Chương trình đào tạo là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công và hiệu quả, sự hài lòng cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn sau đào tạo của Chương trình. Phương cách tiếp cận, đặt vấn đề, dẫn dắt và cùng học viên giải quyết vấn đề, thay đổi nhận thức, xây dựng giải pháp từ phía chuyên gia PMC đã mang lại sự hài lòng của tất cả học viên tham dự cũng như nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo Z175. Hơn 20  cán bộ quản lý sản xuất cấp cơ sở của Z175 đã có trọn vẹn một ngày tham dự đào tạo thực sự hứng thú, hiệu quả, thiết thực ngay cho công việc của mình tại doanh nghiệp, xưởng sản xuất khi các vấn đề các anh chị đang gặp phải được chia sẻ một cách cởi mở, tinh thần học cầu thị đáp lại kỳ vọng cũng như sự hỗ trợ thiết thực từ phía Lãnh đạo Z175.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình:

error: Content is protected !!