CÁC HỌC VIÊN K62 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GDSX VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT

Sau ngày 15/06 với chủ đề CHÂN DUNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP, các học viên K62 thuộc Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP đã cùng nhau tham dự nội dung QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT với sự hài lòng về giá trị lĩnh hội rất cần thiết cho thực tiễn công việc tại doanh nghiệp với “không hình dung chủ đề QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT lại có thể gói gọn trong 1 ngày với 7h đào tạo liên tục trong không khí thảo luận vui vẻ, sôi nổi như vậy: dễ hiểu, thực tế, rất thiết thực…

Cùng với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng dẫn giảng cũng như bản lĩnh nghề của chuyên gia  huấn luyện – đào tạo PMC, chủ đề  QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT _ Một chủ đề mang tầm quản trị, khối lượng kiến thức lớn và sâu được tất cả các học viên tham dự đánh giá cao về tính thực tiễn, thiết thực, đơn giản, dễ hiểu.

Ngoài thời gian ngắn tạm nghỉ để cùng nhau dùng bữa trưa được phục vụ bởi các nhân viên trợ giảng của PMC, không khí sôi nổi và vui vẻ, cởi mở từ các học viên và tập trung lắng nghe với tinh thần cầu thị lĩnh hội những chia sẻ từ giảng viên được duy trì xuyên suốt 7h đào tạo của ngày chủ nhật.

Bắt đầu từ hiểu rõ, nhận dạng rủi ro, để DẪN DẮT RỦI RO nhằm đạt hiệu quả, thiết lập mục tiêu và đạt mục tiêu – đó là những gì các học viên sẽ áp dụng vào thực tiễn ngay sau khi tham dự.

error: Content is protected !!