PMC CÙNG BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GĐSX VÀ GĐCL HỌP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT

Ngày 13/12/2017, buổi họp trù bị cùng với các thành viên trong Ban liên lạc cựu học viên Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP của PMC đã được tiến hành. Mục tiêu là có một Lễ tổng kết họp mặt cuối năm cựu học viên của PMC thật ấm áp, ấn tượng và quy mô gấp 3 năm 2016, mang lại những giá trị hết sức thiết thực cho tất cả các thành viên tham dự! Cũng tại buổi họp, tiêu chí hoạt động của PMC_PPD.CLUB cũng như kế hoạch nội dung các chương trình thảo luận định kỳ, thảo luận thường xuyên, phương thức hoạt động của Câu lạc bộ Giám đốc sản xuất PMC cũng đã được thông qua.
“Chúng tôi yêu và luôn dõi theo PMC!” – đó là câu nói tuyệt vời nhất mà các cựu học viên dành cho PMC mỗi kỳ họp mặt!

NUI_45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!